Čo čistíme / čo ak je potrebné vykonať demontáž – montáž.

Po úspešnom procese čistenia filtra pevných častíc, poskytujeme záruku na jeho funkčnosť 12 mesiacov alebo 100 000 km. 

Ku každému DPF prikladáme protokol z čistenia s odporúčaniami, ktoré je potrebné vykonať  po opätovnej montáži.

Demontáž / montáž môže byť u väčšiny vozidiel vykonaná v našej firme DPF renova s.r.o. alebo v jednom z našich zazmluvnených servisoch.