Loading...
Najčastejšie poruchy DPF 2018-02-22T06:58:40+01:00

Najčastejšie poruchy spôsobujúce zanesenie filtra pevných častíc.

Pripravili sme pre Vás prehlad najčastejších porúch ktoré spôsobia zanesenie filtra pevných častíc (DPF).

Najčastejšie poruchy spôsobujúce zanesienie DPF

Snímač diferenciálneho tlaku DPF 2017-08-02T18:48:00+02:00

Kontroluje priepustnosť filtra. Ak snímač prestane správne merať rozdielový tlak pred a za filtrom, regenerácia filtra sa nebude spúšťať v pravidelných intervaloch. Chybný snímač nemusí signalizovať poruchu ani na diagnostike. Odhaliť jeho špatnú funkciu dokáže diagnostik podľa parametrov filtra na našom čistiacom stroji.

Snímač teploty výfukového systému 2017-08-02T18:47:13+02:00

Ak prestane fungovať niektorý zo snímačov teploty vo výfuku, okamžite prestane fungovať regenerácia DPF a vozidlo hlasí chybu na prístrojovom paneli automobilu. Ak s chybným snímačom prejdete možno len jen 1000 km, môže sa DPF zaniesť natoľko, že už jeho regenerácia na vozidle nebude možná.

Termostat 2017-08-02T18:46:01+02:00

Chybný termostat, ktorý nedokáže zvýšiť teplotu vody v systéme motora nad 80°C môže znamenať výrobcom nastavenú obmedzujúcu podmienku na povolenie regenerácie filtra. Vždy sa uistite, že sa vaša chladiaca kvapalina v motore ohrieva na prevádzkových 90°C.

Chybný alebo zaslepený ventil recirkulácie výfukových plynov EGR 2017-08-02T18:44:05+02:00

Ak EGR nebude správne pracovať, k zaneseniu filtra dôjde v kratšom čase. EGR ventil zmenšuje pri nižšom zaťažení motora podiel sadzí v spalinách, pretože určitú časť spalín znova posiela opäť do sania motora. Jeho funkcia je preto pre dlhodobú životnosť DPF potrebná.

Chybný vstrekovač 2017-08-02T18:43:25+02:00

Na základe nerovnomerne vstrekovanému palivu dochádza k nedokonalému spaľovaniu, zvýšeniu obsahu nespálených produktov, ktoré sú zachytené priamo do filtra pevných častíc.

Žhaviace sviečky 2017-08-02T18:41:19+02:00

U veľa motorov pomáhajú zvyšovať teplotu vo výfukovom potrubí. (BMW)

Prídavný vstrek 2017-08-02T18:39:28+02:00

Niektoré automobilky používajú pre regeneráciu filtra špeciálny vstrekovač, ktorý je umiestnený pred filtrom DPF. Regenerácia prebieha priamym vstrekom paliva pred DPF.

Snímač kvality oleja 2017-12-30T14:44:55+01:00

Kontroluje, či nie je olej znehodnotený naftou.  U niektorých vozidiel je dokonca kontrolka DPF zároveň servisným indikátorom výmeny oleja (Mazda).

Viečko nádrže 2017-08-02T18:37:00+02:00

U modelov automobiliek Citroen a Peugeot je viečko nádrže súčasťou systému DPF. Vo viečku je magnet, alebo iný snímač, ktorý rozoznáva otvorenie viečka nádrže pri tankovaní a spustí vstreknutie aditív do nafty za pomoci prídavného čerpadla .

Aditíva pre DPF 2017-12-30T14:47:44+01:00

Niektoré vozy sú vybavené prídavnou nádržou na aditíva (tzv. močovinu). Tá pomáha znižovať teplotu horenia sadzí, čo napomáha zlepšovať regeneračný proces filtra. Bez nich sa filter zanáša rýchlejšie.

Snímače teploty vo výfuku 2017-08-02T18:34:00+02:00

Kontrolujú najmä proces vypaľovania filtra počas regenerácie,. V automobile môžu byť až 4 snímače teploty, zvyčajne 2-3 (pred turbodúchadlom, pred filtrom, za filtrom).

Neodporúčame !

 • Nútenú regeneráciu DPF na vozidle (za pomoci počítača) v prípadoch:
  1. Ak bola na vozidle dlhodobo porucha, z dôvodu, ktorej neprebiehala regenerácia DPF a prevádzka spôsobila dlhodobé usadzovanie sadzí
  2. Ak sa jedná o vozidlo s vysokým nájazdom kilometrov

 • Spustenie nútenej regenerácie DPF na vozidle viac krát za sebou
  Pri viacnásobnom ohriatí zaneseného filtra na vysokú teplotu, môže nastať jeho nevratné poškodenie (prepálenie alebo prasknutie).

 • Odstránenie DPF
  1. Najčastejšie využívaná metóda neodporúčanej „opravy“ DPF filtra je jeho odrezanie – nahradenie len kusom potrubia alebo jeho vykuchanie s následnou úpravou software v riadiacej jednotke.
  2. V takomto prípade by ste sa mali napr. Rakúsku alebo Nemecku vyhýbať, pretože ak nedisponujete DPF na aute, kde by malo byť, je vozidlo nespôsobilé pre cestnú premávku a hrozí pokuta do výšky 5000€.

 • Nákup filtrov z druhovýroby
  Pri použití lacných DPF z druhovýroby nie sú dosiahnuté všetky parametere a funkcie ako u originál filtrov a časom dochádza k ich poškodeniu (roztaveniu) alebo nefunkčnosti.