Čo je DPF?

DPF – Diesel Particulate Filterfilter pevných častíc je zariadenie navrhnuté na zachytávanie emisných častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch, ktoré vznikajú pri spaľovaní v dieselových motoroch z nespálených uhľovodíkov a nehorľavých zvyškov mazacích olejov.

Moderné dieselové vozidlá vyrobené od roku 2009 sú vybavené filtrom pevných častíc, ktorý je umiestnený vo výfukovom potrubí, obvykle hneď za turbodúchadlom. Jeho základom je keramická časť umiestnená v kovovom obale.

Dieselové motory majú tendenciu produkovať menej oxidu uhličitého (CO2) ako benzínové, avšak vytvárajú väčšie množstvá sadzí – nespálených častíc. Tieto sadze sú škodlivé – spôsobujú zdravotné problémy a majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

DPF ich fyzicky zachytáva, ukladá aby neunikli do ovzdušia a v určitých intervaloch spaľuje, čím účinne znižuje emisie. Tento proces vypálenia zhromaždených častíc sa nazýva regenerácia. Po procese regenerácie zostáva nehorľavý popol. Ide o veľmi užitočnú technológiu, ktorá pomáha pri ochrane nášho ovzdušia.

Vnútorná časť filtra sa skladá z množstva dlhých úzkych komôrok, ktoré sú striedavo vždy z jednej alebo druhej strany zaslepené. Spaliny z výfuku prúdia cez stenu jednotlivých komôrok, ktoré ale sadze von neprepustia.

Pevné častice sa postupne ukladajú na koncoch vstupných komôrok, ktoré sa prevádzkou postupne zaplňujú viac a viac. Vtedy riadiaca jednotka podľa intervalu prejdených km alebo podľa rozdielu merania tlaku pred a za filtrom vyhodnotí, že je potrebné aby prebehla tzv „regenerácia DPF“. Pri tomto procese sa za pomoci oneskoreného vstrekovania paliva dosiahne väčšia teplota výfukových plynov a teda ja vo filtri pevných častíc, čím dochádza k spaľovaniu nadbytočných sadzí a ich premene na popol, ktorý sa následne vylučuje z výfuku. Aby sa prebytočné sadze mohli pravidelne spaľovať, výfukové plyny motora musia dosiahnuť vysokú teplotu, obvykle okolo 500 stupňov Celzia. Veľa výrobcov automobilov určuje limitné hodnoty, kedy môže byť regenerácia spustená (napr. rýchlosť nad 40 km / h na niekoľko minút).

Ak používate svoje auto prevažne v meste, je nepravdepodobné, že dosiahnete potrebnú rýchlosť na dostatočne dlhú dobu, čo môže viesť k opätovným neúspešným pokusom spustenia a neukončenia regenerácie DPF s následkom jeho upchatia. Viac sa dočítate medzi najčastejšími závadami, ktoré spôsobujú zanesenie filtrov. Funkciu svojho DPF môžete ľahko skontrolovať. Strčte prst do vnútra koncovej časti studeného výfuku – ak je váš prst skoro čistý, je funkcia filtra v poriadku. Ak sú na prste čierne sadze, znamená to, že filter prepúšťa sadze alebo sa vo vozidle nenachádza.

DPF si vyžaduje používanie palív s nízkym obsah síry (ULSD) a nízko fosfátových motorových olejov.