Čo čistíme / čo ak je potrebné vykonať demontáž – montáž.

Po úspešnom procese čistenia filtra pevných častíc, poskytujeme záruku na jeho funkčnosť 12 mesiacov alebo 100 000 km.

Ku každému DPF prikladáme protokol z čistenia s nameranými hodnotami a s odporúčaniami, ktoré je potrebné vykonať po jeho montáži do vozidla.

Demontáž / montáž môže byť u väčšiny vozidiel vykonaná v našej firme DPF renova s.r.o. alebo v jednom z našich zazmluvnených servisoch.

Ponuku sme rozšírili aj o priemyselné čistenie súčiastok motorov – sanie, klapky, EGR chladiče vo vysokotlakovej čističke.