Kontroluje priepustnosť filtra. Ak snímač prestane správne merať rozdielový tlak pred a za filtrom, regenerácia filtra sa nebude spúšťať v pravidelných intervaloch. Chybný snímač nemusí signalizovať poruchu ani na diagnostike. Odhaliť jeho špatnú funkciu dokáže diagnostik podľa parametrov filtra na našom čistiacom stroji.