Ak prestane fungovať niektorý zo snímačov teploty vo výfuku, okamžite prestane fungovať regenerácia DPF a vozidlo hlasí chybu na prístrojovom paneli automobilu. Ak s chybným snímačom prejdete možno len jen 1000 km, môže sa DPF zaniesť natoľko, že už jeho regenerácia na vozidle nebude možná.