U veľa motorov pomáhajú zvyšovať teplotu vo výfukovom potrubí. (BMW)