Na základe nerovnomerne vstrekovanému palivu dochádza k nedokonalému spaľovaniu, zvýšeniu obsahu nespálených produktov, ktoré sú zachytené priamo do filtra pevných častíc.