Ak EGR nebude správne pracovať, k zaneseniu filtra dôjde v kratšom čase. EGR ventil zmenšuje pri nižšom zaťažení motora podiel sadzí v spalinách, pretože určitú časť spalín znova posiela opäť do sania motora. Jeho funkcia je preto pre dlhodobú životnosť DPF potrebná.