Chybný termostat, ktorý nedokáže zvýšiť teplotu vody v systéme motora nad 80°C môže znamenať výrobcom nastavenú obmedzujúcu podmienku na povolenie regenerácie filtra. Vždy sa uistite, že sa vaša chladiaca kvapalina v motore ohrieva na prevádzkových 90°C.