Snímač diferenciálneho tlaku DPF

Kontroluje priepustnosť filtra. Ak snímač prestane správne merať rozdielový tlak pred a za filtrom, regenerácia filtra sa nebude spúšťať v pravidelných intervaloch. Chybný snímač nemusí signalizovať poruchu ani na diagnostike. Odhaliť jeho špatnú funkciu dokáže diagnostik podľa parametrov filtra na našom čistiacom stroji.

Chybný alebo zaslepený ventil recirkulácie výfukových plynov EGR

Ak EGR nebude správne pracovať, k zaneseniu filtra dôjde v kratšom čase. EGR ventil zmenšuje pri nižšom zaťažení motora podiel sadzí v spalinách, pretože určitú časť spalín znova posiela opäť do sania motora. Jeho funkcia je preto pre dlhodobú životnosť DPF potrebná.

Go to Top